O ZOTu

Zimsko orientacijsko tekmovanje

Korenine ZOT-a segajo v sredino osemdesetih let, ko se je nekaj mariborskih rodov (takrat še odredov) odločilo, da organizira lažje orientacijsko tekmovanje za svoje člane. Poimenovali so ga “Preizkusimo svoje znanje”. Kasneje se je tekmovanje preimenovalo v Zimsko orientacijsko tekmovanje in postalo republiška akcija. Organizacijo ZOT-a smo po triletnem premoru leta 1997 prevzeli taborniki rodu XI. SNOUB Miloša Zidanška.

ZOT je, kot že ime pove, v prvi vrsti orientacijsko tekmovanje. Traja dva dni, v petek in soboto. V petek zvečer poteka teoretični del tekmovanja, TOTI (topografsko taborniški) testi in vrisovanje kontrolnih točk. Spremlja ga zabavni program, včasih so to bili kakšni koncerti, zadnja leta pa pripravimo karaoke. Naslednje jutro je start orientacijskega pohoda. Tekmovalci morajo prehoditi progo dolgo okoli 15 km. Na progi imajo več kontrolnih točk na katerih morajo rešiti različne naloge.

Naloge na progi so:

  • signalizacija v Morsejevi in Winklerjevi abecedi (semafor)
  • IQ test z vprašanji splošne razgledanosti
  • risanje skice terena v merilu 1:500
  • opis kontrolne točke, ki ni označena na terenu, je pa vrisana na karti
  • določanje koordinat točke, ki ni vrisana na karti, je pa označena na terenu
  • zbijanje klobuka snežaku (kadar je sneg; v nasprotnem primeru pa prilagodimo nalogo)
  • prihod na kontrolno točko pod določenim kotom